คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ผู้ชนะการเสนอราคา

 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

 ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณควนม้าตั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนนภาจรัส ซอย 1

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คูระบายน้ำถนนนาเตย ซอย 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำ ถนนกระบี่ ซอย28

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อัดามัน (โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3 )

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนมหาราช ซอย 22

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจ้าคุณ 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศรีพังงา ซอย 8

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาราช

 ประกวดราคาจ้างจ้างกวาดขยะตลาดสดมหาราช

 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดเรม่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน1คัน พร้อมหลังคารถบรรรทุกขนาด1ตัน จำนวน 1 หลัง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

 ประกวดราคาก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามเทนนิสสวนสาธาธารณะธารา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPE เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสววรค์
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย4
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาไฟจราจรสุริพยเทพ
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า30ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่