หมายเหตุ  เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มไลน์ การเข้ากลุ่มด้วย คิวอาร์โคด ต้องได้รับอนุญาต จาก ADMIN