In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

ข่าวรับสมัครงาน 

 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน 3  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  จำนวน 6 อัตรา
                               - ประถมศึกษา              จำนวน 2  อัตรา
                               - วิทยาศาสตร์ทั่วไป      จำนวน 1 อัตรา
                               - ภาษาไทย                  จำนวน 1 อัตรา
                               - ภาษาอังกฤษ              จำนวน 2 อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                -ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 2  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  6  อัตรา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
                - ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง   จำนวน  1  อัตรา (ประเภทผู้มีทักษะ)

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                -ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 2  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

นายประพันธ์ุ  ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวขอบใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ)และกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ตลอดระยะเวลาหลายปี ในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่  กำลังของฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน  เต็มกำลังความสามารถ  เพื่อร่วมดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกระบี่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  อีกทั้งร่วมกันดำเนินงานจนมีรางวัลระดับประเทศเป็นเครื่องการันตี ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2562 นายประพันธ์ุจะต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้กล่าวขอบใจ กล่าวลาและฝากฝังให้กำลังของฝ่ายปกครองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป

 

RSS

No feed URL specified.

biennle

 

 

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต