In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

จุลสารเทศบาลเมืองกระบี่

E-SERVICE

คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

สถิติผู้ชมเวป

000171694
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
699
1160
7140
158548
22850
33768
171694

IPคุณคือ: 18.206.13.39
Server Time: 2019-08-25 15:43:17

ข่าวรับสมัครงาน 

 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู    
                             - วิชาเอก/โท  ฟิสิกส์           จำนวน 1 อัตรา
                             - วิชาเอก/โท  คณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
                             - วิชาเอก/โท  ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

                ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา
                - ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู   จำนวน  1  อัตรา 

                - ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  1  อัตรา 

                - ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

 รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 

 

นายประพันธ์ุ  ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวขอบใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ)และกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ตลอดระยะเวลาหลายปี ในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่  กำลังของฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน  เต็มกำลังความสามารถ  เพื่อร่วมดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกระบี่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  อีกทั้งร่วมกันดำเนินงานจนมีรางวัลระดับประเทศเป็นเครื่องการันตี ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2562 นายประพันธ์ุจะต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้กล่าวขอบใจ กล่าวลาและฝากฝังให้กำลังของฝ่ายปกครองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป

 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

RSS

No feed URL specified.

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต