In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

จุลสารเทศบาลเมืองกระบี่

E-SERVICE

คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

สถิติผู้ชมเวป

000454155
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
511
604
4480
445973
6847
16235
454155

IPคุณคือ: 3.234.241.200
Server Time: 2020-07-12 20:11:59

ข่าวรับสมัครงาน 

 

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                                   จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนงาน                                                    จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย    จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  
                               - วิชาเอก/โท  ภาษาไทย       จำนวน  1  อัตรา
                               - วิชาเอก/โท  ภาษาอังกฤษ   จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
                - ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสารธารณสุข

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

                -  ตำแหน่ง ภารโรง   จำนวน  1  อัตรา

 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  2  อัตรา

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

    

 ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

                - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 

 

 

 คู่มือประชาชน  หน้าที่  1-60

 คู่มือประชาชน  หน้าที่ 61-120

 คู่มือประชาชน  หน้าที่  121- 180

 คู่มือประชาชน  หน้าที่  181-241

 คู่มือประชาชน  หน้าที่  242 - 292

 คู่มือประชาชน  หน้าที่  293 - 335

 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 การจดทะเบียนพาณิชย์

 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

RSS

No feed URL specified.

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต