นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่


นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อแนะนำการชำระภาษี

เทศบาลพบประชาชน

p

นวัตกรรมรางวัลต่างๆ

 

 

 

Home หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวรับสมัครงาน

 

  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก 

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษา

    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ประกาศเลื่อนกำหนดเวลาสรรหาพนักงานจ้าง  

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 

    ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง  

 

     ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  จำนวน 8 อัตรา 

     ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา 

     ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 


 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

 

   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จำนวน  1  อัตรา

 

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1  อัตรา 

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน  1  อัตรา

 

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  8  อัตรา 

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  วิชาเอก/โท ปฐมวัย             จำนวน  2  อัตรา
                         วิชาเอก/โท ภาษาไทย          จำนวน  2  อัตรา

                         วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์        จำนวน  2  อัตรา

                         วิชาเอก/โท ศิลปะ               จำนวน  1  อัตรา

                         วิชาดอก/โท ภาษาอังกฤษ      จำนวน  1  อัตรา 

 

 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว      จำนวน 2 อัตรา 

 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5/6ว  จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5          จำนวน 1 อัตรา


 

ข่าวสารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมชมเรือดาวทะเล 2 ที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ นำ มาจอดเทียบท่าบริเวณที่จะก่อสร้างเรือสำเภาตามรอยประวัติศาสตร์ ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสคัดค้านด้วยเกรงว่าจะบดบังภูมิทัศน์หน้าเมืองกระบี่ เรือดาวทะเล 2 ลำนี้ เป็นเรือสำเภา 3 หลัก เช่นเดียวกับเรือสำเภาตามรอยประวัติศาสตร์ที่เทศบาลเมืองกระบี่ จะจัดสร้างเพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย และย้ำว่าเรือสำเภาที่จะสร้างลอยอยู่ในน้ำไม่ได้ถูกยกให้ลอยเหนือน้ำตามที่คิดกันไม่มีการสร้างฐานคอนกรีตแต่อย่างใด
และในช่วงค่ำ ทางเทศบาลเมืองกระบี่ มีการประดับประดาไฟสีสันต่างๆ บริเวณ ลานวัฒนธรรมลอยน้ำ และยังจัดให้มีการแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ณ ลานวัฒนธรรมลอยน้ำ เพื่อจำลองภาพ หากทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีการสร้างเรือสำเภา ในบริเวณดังกล่าว โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้เดินทางมาร่วมตอบประเด็นคำถามต่างๆ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือสำเภาตามรอยประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ ใช้งบ 25 ล้านบาท และโครงการชมทัศนียภาพหน้าเมืองกระบี่ โดยรถไฟ งบ 17 ล้านบาท รวม 42 ล้านบาท การก่อสร้างเรือสำเภามีขนาดความกว้าง 33 ฟุตยาว 127 ฟุต จำนวน1 ลำ พร้อมประดิษฐานหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ขนาดหน้าตักกว้าง 3.50 เมตร สูง 4.20 เมตร จำนวน 1 องค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2556 และ การก่อสร้างโครงการชมทัศนียภาพหน้าเมืองกระบี่โดยรถไฟ นั้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และสนับสนุนเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวภายในตัวเมืองตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัดกระบี่ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณเขื่อนแม่น้ำกระบี่ หรือเขื่อนเจ้าฟ้าสิ่งสำคัญเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อพักผ่อนโดยใช้บริการรถไฟ ซึ่งทั้ง 2 โครงการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด และสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการมายังเทศบาลเมืองกระบี่ได้ตลอด

 


 

krabicitynew

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

 

เล่าเรื่องเมืองกระบี่

สถิติประชากรในเขตเทศบาล

เดือน กรกฎาคม 2558

 ชาย  14,530  คน

 หญิง 16,588  คน 

รวม  31,118 คน

งานทะเบียน 

จำนวนประชากร ปี 2557

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลการปฏิบัติงานนายก

2557 


2556

2555

มุม asean

เข้าชมเป็นลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวาน318
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้891
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2069
mod_vvisit_counterเดือนนี้275
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8968
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด378941

เริ่มนับ 3/11/2554: 3
IP เครื่องคุณ: 50.19.160.148
,
วันที่: 01 ธ.ค., 2015

นับจำนวนเฟส