สถานที่ท่องเที่ยว

นวัตกรรมรางวัลต่างๆ

 

 

 

การจัดงานการแสดงคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ของจังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่ในช่วง Green Season ให้มากขึ้น จากการที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวอยู่เฉพาะบางพื้นที่และ บางช่วงเวลา แต่แท้จริงแล้วจังหวัดกระบี่ก็มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการที่จะรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล
เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ และกระจายการท่องเที่ยวทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมือง ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่มีความครึกครื้นในยามเย็นและยามค่ำคืน อันเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงนอกฤดูกาลอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองและของจังหวัด จังหวัดกระบี่และ เทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จึงได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ซึ่งได้เชิญดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ อาทิเช่น เต๋า สมชาย ร่วมด้วย ปอ ทฤษฎี , แมท ภีรนีย์ , ก็อต จิรายุ , แฟร์ กันต์ดนย์, ยีนส์ เกวลิน, บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล และ Miss Thailand World 2013 ศิลปิน แฮมเมอร์ , The Richman Toy และ วง สมเกียรติ มาพบกับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นประด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

รับคำร้อง ออนไลน์

วาระประชุมสภา

ร่างรัฐธรรมนูญ

รายงานวิจัย

2558

ผลสำรวจความพึงพอใจ

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลการปฏิบัติงานนายก

2558

2557 


2556

2555

มุม asean

นับจำนวนเฟส