ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
เทศบาลเมืองกระบี่ (ทม.กระบี่)