เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศูนย์กลางการให้การบริการเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมก้าวเข้าสู่เมืองคุณภาพ (Q-City) ในปี พ.ศ. 2569
นายอธิพัชญ์ พันธ์จินาธนกุล
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
“ขอพี่่น้องชาวกระบี่ช่วยกัน
สวมหน้ากากอนามัย อดทน
กันอีกสักนิด เราจะข้ามวิกฤตินี้
ไปด้วยกัน”
“ขอพี่่น้องชาวเมืองกระบี่ช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกสักนิด เราจะข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”
ผลงานเด่น
"คนกระบี่ เราดูแล"
14
ชุมชน
32,459
ประชากร
4
พันธกิจ
1259
โครงการ
นายรัชพล ศุภสินชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายสุกิติ พรหมทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายประชุม เอ่งฉ้วน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
พ.ต.ท.สุเมธ ปานคง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายจุรุพงศ์ โชคไพศาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มัลติมีเดีย
ปฏิทินกิจกรรม
บริการประชาชน
ประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ
กระดานสนทนา